Frequently Asked Question

Jak zgłosić sugestię usprawniającą funkcjonalność aplikacji ?
Last Updated 2 years ago

Przemyśl nową funkcjonalność, może przygotuj szkic przybliżający funkcjonalność, sformułuj informację wyjściową i efekt działa, a następnie prześlij do nas.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!