Frequently Asked Question

Jak zgłosić problem z aplikacją ?
Last Updated 2 years ago

Najlepiej przysłać zrzut ekranu z informacją o błędzie oraz wykaz czynności bezpośrednio poprzedzających wystąpienie błędu. Być może masz już jakieś podejrzenia i wiesz czemu aplikacja niewłaściwie funkcjonuje.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!